تبلیغات
سوز دل - نیایش شیرین
هاتف

نیایش شیرین

سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 03:51 ب.ظ

نویسنده :

خداوندا شبم را روز گردان                                   چو روزم بر جهان پیروز گردان
 
شبی دارم سیاه از صبح نومید                   درین شب رو سپیدم كن چو خورشید
 
غمی دارم هلاك شیر مردان                            برین غم چون نشاطم چیر گردان
 
ندارم طاقت این كوره تنگ                           خلاصی ده مرا چون لعل ازین سنگ
 
توئی یاری رس فریاد هر كس                                 به فریاد من فریاد خوان رس
 
ندارم طاقت تیمار چندین                                       اغثنی یا غیاث المستغیثین
 
به آب دیده طفلان محروم                                          بسوز سینه پیران مظلوم
 
به بالین غریبان بر سر راه                                     به تسلیم اسیران در بن چاه
 
به داور داور فریاد خواهان                                      به یارب یارب صاحب گناهان
 
بدان حجت كه دل را بنده دارد                               بدان آیت كه جان را زنده دارد
 
به دامن پاكی دین پرورانت                                      به صاحب سری پیغمبرانت
 
به محتاجان در بر خلق بسته                          به مجروحان خون بر خون نشسته
 
به دور افتادگان از خان و مانها                                 به واپس ماندگان از كاروانها
 
به وردی كز نوآموزی بر آید                                     به آهی كز سر سوزی بر آید
 
به ریحان نثار اشكریزان                                           به قرآن و چراغ صبح خیزان
 
به نوری كز خلایق در حجاب است                 به انعامی كه بیرون از حساب است
 
به تصدیقی كه دارد راهب دیر                            به توفیقی كه بخشد واهب خیر
 
به مقبولان خلوت برگزیده                                          به معصومان آلایش ندیده
 
به هر طاعت كه نزدیكت صواب است          به هر دعوت كه پیشت مستجاب است

به آن آه پسین كز عرش پیشست                    بدان نام مهین كز شرح بیشست
 
كه رحمی بر دل پر خونم آور                                     وزین غرقاب غم بیرونم آور

                                           نظامی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -