تبلیغات
سوز دل - زاده ی ایل غریب
هاتف

زاده ی ایل غریب

سه شنبه 30 شهریور 1389 04:18 ب.ظ

نویسنده :
گرگ ها خوب بدانند، در این ایل غریب
گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز
گر چه مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی، پسری هست هنوز
آب اگر نیست نترسید که در قافله مان
دل دریایی و چشمان تری هست هنوز
تو مپندار كه مردان خدا تشنه شدند
یا كه مردان قبیله، هدف دشنه شدند
ما نه از مرگ بترسیم، نه از شمر و یزید
چون كه از جانب حق، باد كرامات وزید
پسر كوچك گهواره چوبی برخاست
پرچم كاوه آهنگر ما، دین خداست
پرچم سبز پدر، شیر خدا، در كف او
همه مردان خدا، پشت سرش، در صف او


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -