تبلیغات
سوز دل - غنچه ی شادی بودم
هاتف

غنچه ی شادی بودم

جمعه 17 تیر 1390 11:26 ق.ظ

نویسنده :
 

·                     میروم خسته و افسرده و زار

·                          سوی منزلگه ویرانی خویش          

·                               به خدا می برم از شهر شما

·                                   دل شوریده و دیوانه ی خویش


·                                        می برم که در آن نقطه ی دور

·                                              شستشویش دهم از رنگ گناه

·                                              شستشویش دهم از کلمه ی عشق

·                                             زین همه خواهش بیجا و تباه


·                                        می برم تا ز تو دورش سازم

·                                    ز تو ای جلوه ی امید مهال

·                             می برم زنده بگورش سازم

·                         تا از این پس نکند یاد وصال


·                           ناله می لرزد می رقصد اشک

·                                       آه بگذار که بگریزم من

·                                    از تو ای چشمه ی جوشان گناه

·                                             شاید آن به که بپرهیزم من


·                                                 بخدا غنچه ی شادی بودم

·                                        دست عشق آمد و از شاخم چید

·                                       شعله ی آه شدم صد افسوس

·                                  که لبم باز بر آن لب نرسید


·                               عاقبت بند سفر پایم بست

·                        میروم خنده به لب خونین دل

·                       میروم از دل من دست بدار

·                     ای امید عبث بی حاصل
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -