تبلیغات
سوز دل - من به دنبال نگاهی بودم
هاتف

من به دنبال نگاهی بودم

شنبه 19 فروردین 1391 07:20 ب.ظ

نویسنده :
نه کـثـیـف و نه آلـوده به افـکـار پـلـیـد
و نـه دلـــداده به گــیـسـوی بـلـنـد
مـن بـه دنبال نـگـاهـی بـودم
کـه مـرا از پـس دیـوانگی ام می فـهـمـیـد
مـن بـه خـود مـیگـفـتـم کـه طـلـوع نـزدیـک است
مـن چـه خـوشـبـیـن بـودمدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -